×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Wat is ons doel?Onze motivatie.

ThuvineDe Stichting “Vrienden van Thuvine” heeft als doelstelling geld in te zamelen voor het in stand houden en verbeteren van het woon- en leefklimaat van de bewoners van Thuvine. Deze zijn, door hun gezondheidstoestand veelal in combinatie met hun leeftijd, meer of minder gebonden aan de leefomgeving binnen Thuvine. Het is daarom van groot belang, dat zij zich binnen Thuvine prettig voelen en zij er zo comfortabel mogelijk kunnen wonen.
Hiervoor is uiteraard geld nodig, terwijl juist van overheidswege geen extra geld beschikbaar wordt gesteld.

Giften zijn dus van harte welkom op bankrekening / IBAN nummer NL19 RABO 0315425768 t.n.v. de Stichting "Vrienden van Thuvine” te Duiven".

Ook met een kleine bijdrage zijn wij en met name de bewoners van Thuvine, erg blij.

Bij giften boven de €100,00 plaatsen wij, een jaar lang, een link naar uw website in de rubriek "Wie helpt ons?" op onze website!

Bij voorbaat onze dank namens de bewoners van Thuvine !

 

Klik hier voor onze nieuwe doelen!